Slide
Cover-home-brainandlifecenter
Cover-home-brainandlifecenter
Unlock your brain
Unlock your brain
Change your Life
Change your Life
ฝึกสมอง
พัฒนา “ศักยภาพ”
เฉพาะบุคคล

Brain and Life Center

ศูนย์พัฒนาสมอง และวัดประสิทธิภาพของสมองและทักษะต่าง ๆ ทางการคิด เช่น ด้านความจำ ความเร็วในการคิด การจดจ่อ เป็นต้น โดยได้รับการรับรองจาก BrainRx ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพของสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา

brain พัฒนาสมอง
brain พัฒนาสมอง
bal

พัฒนาศักยภาพสมอง

bal

ช่วยเสริมทักษะเรียนรู้

bal

ฝึกแบบตัวต่อตัว

bal

มีรูปแบบการสอนออนไลน์

Brain and Life เหมาะกับใคร?

icon-check ผู้ที่อยากพัฒนาศักยภาพในตัวเอง

icon-check ผู้ที่อยากรู้จักตัวเองมากขึ้น

icon-check ผู้ที่อยากพัฒนาด้านความจำ

icon-check ผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองสมาธิสั้น

icon-check ทุกคนที่อยากพัฒนาสมอง

รู้จักตัวเองมาขึ้นด้วย Gibson Test

ตัวอย่าง gibsontest

การทดสอบ Gibson Test of Cognitive Skills (GTCS) จะช่วยวัดทักษะทางการคิดของแต่ละคนได้ผลการวิจัยได้แสดงถึงประสิทธิภาพของทักษะทางการคิดในปัจจุบัน ไม่ใช่ทักษะทางการคิดที่สูงสุดของบุคคลนั้นๆ เพราะความรู้ความสามรถนั้นสามรถปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาได้ อย่างไรก็ตาม ระดับของทักษะทางการคิดเหล่านี้จะ เป็นตัวกำหนดคุณภาพการเรียนรู้ เช่น ความเข้าใจ ความเร็วในการคิด และประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในปัจจุบัน

การทดสอบย่อยของ GTCS ได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนโดยอาศัยทฤษฎี Cattell-Horn-Carroll “cognitive factors” ซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะความสามารถของมนุษย์โดยเฉพาะ การทดสอบทักษะด้านภาษา และทักษะการเรียนรู้ ที่อยู่ในการทดสอบย่อย จะช่วยระบุสาเหตุของการเรียนรู้และการอ่านที่ไม่มีประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน

BrainRx โปรแกรมที่จะช่วยให้พัฒนาจุดอ่อน

หลังจากทำ Gibson Test เราจะรู้ถึงจุดอ่อน และจุดแข็งของตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้วางแผน ปรับแก้ในจุดที่บกพร่องได้อย่างตรงจุด โปรแกรมฝึกอบรมสมอง BrainRx ผสมผสานระหว่างการฝึกสมองแบบตัวต่อตัว (การฝึกระหว่างเทรนเนอร์กับนักเรียน) และการฝึกสมองแบบดิจิตอล (การฝึกบนคอมพิวเตอร์) ฝึกทักษะของสมองที่ใช้ในการคิด การเรียนรู้ การอ่าน การมีเหตุมีผล ความจำ สมาธิและการจดจ่อทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการคิดที่พัฒนาดีขึ้นอย่างเห็นได้ ที่จะถูกออกแบบมาให้เหมาะกับจุดอ่อนของแต่ละคน อาทิเช่น

  • ไม่เก่งคณิตศาสตร์ คิดเลขช้า

เราจะเน้นฝึกสมองในด้าน ตรรกะ การใช้เหตุผล และความเร็วของสมองในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคิดเลข โดยเราจะเน้นฝึกในรูปแบบของ เกม ตัวต่อ การเรียนการ์ดรูปภาพ ที่จะมีความยากง่ายตามความสามารถของผู้เรียน

  • สมาธิสั้น (ADHD) 

ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นสมาธิสั้น หรือหากเป็นสมาธิสั้นอยู่แต่ไม่อยากรักษาด้วยการทานยาตามแพทย์สั่ง โปรแกรม BrainRX จะฝึกโดยเน้นไปในเรื่องของการใช้สมาธิ ด้วยรูปแบบของการเล่นเกมที่สนุก และต้องใช้สมาธิ หลังจากฝึกสักระยะ จะมีการเพิ่มสิ่งกระตุ้นด้วยเสียง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิและจดจ่อกับสิ่งนั่นมากขึ้น

  • บกพร่องในการอ่านและการเขียน (Dyslexia & Reading Disorders)

เราจะไม่สอนวิชาการ ไม่สอนให้อ่านหนังสือ แต่เราจะสอนให้รู้จักพื้นฐานทักษะของการเรียนรู้ ตั้งแต่ Phonemic Awareness การแยกเสียง , Phonics การผสมเสียง , Fluency ความคล่องในการอ่าน , Vocabulary การเรียนรู้คำศัพท์และความหมาย , Comprehension การทำความเข้าใจเนื้อหาที่อ่านได้ และ Critical Thinking การคิดวิเคราะห์ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะสำคัญของการอ่านและเขียน

สมองเป็นสิ่งสำคัญที่ของระบบร่างกาย หากสมองของเรามีรากฐานที่แข็งแรงก็จะช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้น

ผลลัพธ์หลังเข้าโปรแกรม BrainRx

BAL GB Price
BAL GB Price

หลังจากจบคอร์ส จะทำแบบทดสอบ Gibson Test อีกครั้ง ซึ่งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นได้ชัด จะเห็นได้ว่า ในส่วนที่ต้องการได้รับการปรับปรุง หลังจากได้รับการ Training ตัวเลขจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงในส่วนที่ดีอยู่ ก็มีการพัฒนาขึ้นจากครั้งแรกที่ทำการทดสอบ

ฝึกโดยผู้เชี่ยวชาญ

ดึงศักยภาพการทำงานของสมอง

พัฒนาทักษาสมอง

ฝึกสนุก เห็นผลเร็ว

แก้ปัญหาสมองได้ตรงจุด

ไม่ใช่การสอนพิเศษ

BRx-logo

ทำไมต่างจากสถาบันกวดวิชา ?

brain
number-1

BrainRX จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยจะทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้น ช่วยพัฒนาในส่วนที่ไม่ถนัดให้เก่งขึ้นและมีทักษะความสามารถรอบด้าน

number-2

BrainRX ช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองอย่างแท้จริง

number-3

BrainRX ช่วยเพิ่ม Mental Excecies เป็นการดึงอัจฉริยภาพของสมองมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

TESTIMONIAL

@brainandlife

เรียนพัฒนาสมองที่ Brain & Life Center เป็นยังไงบ้าง มาดูกันนน #เรียนออนไลน์ #พัฒนาการเด็ก #พัฒนาสมอง #เด็ก #ลูก #fypシ

♬ งอนตลอด (Tell Me What You Want) – Ice Paris
@brainandlife

วันนี้ “น้องศศิ” นักเรียน 4 ขวบ คอร์ส Smart Accelerate จะมาแชร์ความรู้สึกตอนเรียน ที่ Brain and Life Center ค่าา #brain #fyp #fypシ #พัฒนาสมอง #brainandlife #เด็ก

♬ girls like me don’t cry (sped up) – thuy

ความประทับใจจากผู้เรียน

Partner/Client

Vertex-logo
TCsmile
IDM-logo
logo-vital
logo-speakup
Clearisma-Logo
BrainRx
BMRG
DTS-logo
Myobrace
Vertex-logo
TCsmile
IDM-logo
logo-vital
logo-speakup
Clearisma-Logo
BrainRx
BMRG
DTS-logo
Myobrace