Dyscalculia

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการคำนวณ

 

Dyscalculia คืออะไร ?

 

Dyscalculia หรือ Math dyslexia คือความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์และการคิดคำนวณ ผู้ที่มีอาการจะไม่สามารถแปลสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขได้ มักมีปัญหาในการคำนวณเช่น การบวก ลบ คูณ หาร เด็กที่มีอาการจะสับสนเกี่ยวกับตัวเลขและสัญลักษณ์ ทำให้ไม่สามารถทำการบ้านหรืองานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้

 

Dyscalculia มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณ ทำให้การรับรู้และประมวลผลข้อมูลเป็นไปได้ยาก สัดส่วนของผู้ที่เป็นโรคพบประมาณ 3-6% ในโรงเรียน โดยสามารถพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง

 

การฝึกสมองสามารถช่วยปรับปรุงทักษะด้านการคำนวณได้

การฝึกสมองและออกกำลังกายสมองด้วยโปรแกรมต่างๆที่ Brain and Life Center จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองและการเชื่อมต่อกันของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณให้ดียิ่งขึ้น โดยโปรแกรมของเราได้รับการรองรับจาก BrainRx ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการวิจัยรองรับมายาวนานกว่า 10 ปีโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และมีการวัดทักษะทางการคิดของผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นได้จริงหลายหมื่นคน

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่มีอาการทางสมองหลังได้รับเคมีบำบัด

(Chemo Brain / Chemo Fog)

ผู้ป่วยมะเร็งที่เคยได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy) มักมีอาการหลงลืม ความจำลดลง สมาธิลดลง เรียกว่า “Chemo brain” เป็นอาการที่ผู้ป่วยมักพบว่าเกิดขึ้นกับตนเองหลังได้รับการรักษาครบแล้ว ซึ่งทางการแพทย์มีการศึกษาว่า ยาเคมีบำบัด น่าเป็นเหตุให้เกิดอาการ Chemo brain แต่ยังไม่ทราบกลไกการเกิดที่แน่ชัด และไม่ทราบว่าจะมีอาการนานเท่าไร โปรแกรมการฝึกสมองจะช่วยประเมินทักษะที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด ใช้ได้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้สูงอายุที่ได้รับการรักษาและมีอาการสัมพันธ์กับทักษะที่ลดลง

               

ในปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นหนึ่งโรคที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุด ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับการรักษาโรคมะเร็ง จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งหรือจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด เนื่องจากร่างกายทนไม่ไหว การรักษาจะส่งผลต่อผู้ป่วยอย่างมากทั้งในเรื่องของร่างกายและจิตใจ  ในผู้ป่วยรายที่มีอาการ Chemo brain จะมีทักษะบางอย่างที่ลดลง ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้นการตรวจหาอาการและปรับปรุงทักษะที่เสื่อมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ยิ่งฟื้นฟูและพัฒนาทักษะเร็วเท่าไร คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก็จะดีขึ้นเร็วเท่านั้น

 

เคมีบำบัด

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่มีอาการทางสมองหลังได้รับเคมีบำบัด

Chemo Brain / Chemo Fog

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center