โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้

 

ที่ศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ Brain and Life Center มีโปรแกรมการฝึกสมองสำหรับผู้ที่เป็นโรคบกพร่องทางการเรียนรู้หรือโรคแอลดี (Learning disorder/Learning disability) โดยทางศูนย์จะจัดโปรแกรมที่แตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละคน ประเมินหาทักษะที่อ่อนแอที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนรู้ การฝึกสมองจะช่วยปรับปรุงและพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของสมองให้ดีขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน

 

โปรแกรมถูกพัฒนามาเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองและการเชื่อมต่อกันของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะการประมวลผลด้านต่างๆ ทำให้ผู้ที่มีปัญหาการเรียนรู้ สามารถพัฒนาทักษะทางการคิดได้ดีขึ้น เช่น การใช้สมาธิ, ความรวดเร็วในการประมวล, การบริหารจัดการ, ความจำ, กระบวนการมองเห็นและการได้ยิน ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และจะช่วยให้การเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

shutterstock_466582379.jpg

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้

Learning Disorder

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   info@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center