โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่เป็นโรคพาร์กินสัน

 

โรคพาร์กินสัน (Parkinson's Disease (PD)) เป็นโรคทางสมอง (Neurologic Disease) ซึ่งเป็นหนึ่งในภาวะสมองเสื่อม (Demensia)เกิดจากเซลล์ประสาทในบางตำแหน่งเกิดความผิดปกติ ทำให้สารสื่อประสาทในสมองที่ชื่อว่า โดปามีน (Dopamine) มีปริมาณลดลง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการที่สำคัญ คือ อาการสั่น, เคลื่อนไหวร่างกายช้าลง, ร่างกายมีสภาพแข็งเกร็ง, การทรงตัวไม่ค่อยดี โรคนี้มักเกิดกับผู้สูงอายุและผู้ที่อายุมากกว่า 50 ปี อาการเริ่มแรกจะค่อยๆเกิดทีละน้อย และจะเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป ผู้ป่วยจะไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ปกติ เช่น เดินเองไม่ค่อยได้, ทำงานหรือกิจกรรมต่างๆได้ยาก,พูดลำบาก  มีปัญหาในเรื่องของภาษาและการสื่อสาร หลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อม (Memory Loss) ทำให้เป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิต            

โปรแกรมฝึกสมองของ Brain and life Center สามารถช่วยลดอาการต่างๆเหล่านี้ได้ ด้วยการเสริมสร้างทักษะให้แข็งแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้การดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

พาร์กินสัน

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่เป็นโรคพาร์กินสัน

Parkinson's Disease (PD)

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   info@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center