ทักษะตรรกะและเหตุผล

ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล

Logic & Reasoning

ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล (Logic & Reasoning) คืออะไร

ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล (Logic & Reasoning) คือความสามารถในการให้เหตุผล การกำหนดหลักการ และแก้ปัญหาจากข้อมูลที่ไม่เคยเจอหรือไม่คุ้นเคย

หากทักษะด้านนี้อ่อนหรือบกพร่อง จะส่งผลต่อความสามารถการแก้ปัญหาด้านคณิตศาสตร์ เช่น การบวกลบคูณหาร, การใช้ความรู้ทางสถิติ, รูปทรงเรขาคณิต มีปัญหาในการถ่ายโอนข้อมูลการเรียนรู้ (Learning) มีปัญหาในการอ่าน ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์

เราสามารถพัฒนาทักษะ Logic & Reasoning (ตรรกะและเหตุผล) ได้อย่างไร ?

Brain and Life Center เป็นศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ ที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางกระบวนการความคิดของสมอง เราสามารถพัฒนาทักษะด้านตรรกะและเหตุผล (Logic & Reasoning) ให้ดีขึ้นได้ ด้วย Brain training Program เป็นโปรแกรมฝึกสมองที่จะทำให้สมองของคุณมีศักยภาพสูงสุดในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะอื่นๆ น่ารู้

– พัฒนาความจำฝึกสมอง

– ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล

– ทักษะทางการได้ยิน

– ทักษะการแยกและผสมเสียง