ทักษะด้านการมองเห็น

Visual Processing

ทักษะด้านการมองเห็น (Visual Processing) คืออะไร

Visual Processing หรือทักษะด้านการมองเห็นคือความสามารถในการจดจำและจัดการกับข้อมูลที่เป็นรูปภาพ ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ การวิเคราะห์ หรือการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบภาพหรือสัญลักษณ์ต่างๆ สมองของคนเราสามารถรับรู้ข้อมูลที่เป็นรูปภาพได้ดีกว่าข้อมูลตัวอักษร เพราะสมองมีการประมวลผลข้อมูลที่เป็นรูปภาพ (Image Processing) ได้ดีกว่าข้อมูลชนิดอื่นๆ ถึง 60,000 เท่า และข้อมูลกว่า 90% ที่เข้าสู่สมองคือข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือที่ได้จากการมองเห็น  ดังนั้น ทักษะกระบวนการมองเห็นหรือ Visual Processing จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้และจดจำข้อมูล 

 

หากทักษะด้าน Visual Processing อ่อนหรือมีความบกพร่องจะทำให้

  • มีปัญหาในการประมวลผลข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ต่างๆ

  • ไม่สามารถจดจำคำศัพท์ได้ทั้งหมด อาจส่งผลต่อทักษะด้านการอ่าน เช่น อ่านหนังสือช้า เป็นต้น

  • ขาดความคิดสร้างสรรค์ (Non-Creativity)

  • ไม่ค่อยเข้าใจข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือกราฟิคต่างๆ

 

เราสามารถพัฒนาทักษะ กระบวนการมองเห็น (Visual Processing) ได้อย่างไร ?

Brain and Life Center เป็นศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ ที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางกระบวนการความคิดของสมอง เราสามารถพัฒนา กระบวนการมองเห็น (Visual Processing) ให้ดีขึ้นได้ ด้วย Brain training Program โปรแกรมฝึกสมองที่จะทำให้สมองของคุณมีศักยภาพสูงสุดในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะด้านการมองเห็น
Brain Digital Train
การฝึกอบรมสมองด้วยคอมพิวเตอร์

โปรแกรมการฝึกสมองของเรา มีในรูปแบบการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดแก่ผู้เรียน

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการฝึกสมองเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เนื่องจากความก้าวหน้าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าสมองของเรานั้นมหัศจรรย์และมีความสำคัญมากเพียงใด

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center