BRAIN TRAINING PROGRAM

braintraining

คอร์สพัฒนาสมอง เหมาะกับใครบ้าง ?

– เด็กนักเรียน – นักศึกษา
– ผู้ที่ต้องการพัฒนาความจำ
– ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ
– ผู้ที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียน
– ผู้ที่มีสมาธิสั้น
– ผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้
– ผู้ที่สูญเสียความทรงจำ
– ผู้ที่มีปัญหาในการคำนวณ
– ผู้ที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน
– ผู้ที่มีต้องการการแยกและผสมเสียง
– ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า
– ผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับ
– ผู้ที่มีปัญหาการขับรถ
– ผู้ที่มีอาหารทางสมองหลังได้รับเคมีบำบัด
– ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บทางสมอง
– ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์/สมองเสื่อม
– ผู้ที่เป็นโรคพาร์กินสัน
– ผู้ที่ต้องการฝึกทักษะตรรกะเหตุผล
– ผู้ที่ต้องการพัฒนาความจำฝึกสมอง

รีวิวจากผู้ที่ผ่านการเข้าคอร์ส Brain Training Program
กับ Brain and Life Center

รีวิวจากผู้ปกครอง

โปรแกรมฝึกสมองมีประโยชน์กับลูก อยากให้สิ่งดี ๆ กับลูก ทำให้สมาธิดีขึ้น ภาษาอังกฤษดีขึ้น Brain and Life Center น่าจะช่วยตอบโจทย์ให้กับพ่อแม่ที่กำลังมองหาสิ่งดี ๆ ให้กับลูกนะครับ

ทพ. ธารินทร์ วชิรมน

การฝึกสมองจำเป็นต่อการทำงาน เพราะช่วยให้มีการตัดสินใจที่เร็วขึ้น

คุณ มงคล จิณตโสภณ

การเข้าร่วมโปรแกรมฝึกสมอง ทำให้สมองของเรามีการพัฒนาและไม่หยุดอยู่ดับที่

พัฒนาสมอง กับ Brain and Life Center

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมอง
  • พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
  • เพิ่มสมาธิในการเรียนหรือการทำงาน
  • ประมวลผลและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • มีพื้นฐานทักษะด้านภาษาและการออกเสียงที่ดี
  • เพิ่มความมั่นใจด้วยศักยภาพที่มากขึ้น

ประเมินทักษะ ด้วยการทำ Gibson Test

1. ทักษะด้านความจำระยะยาว
2. ทักษะด้านความจำขณะทำงาน
3. ทักษะด้านความเร็วในการประมวลผล
4. ทักษะด้านการรับรู้ทางภาพ
5. ทักษะด้านการรับรู้ทางเสียง
6. ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล
7. ทักษะด้านภาษา

แนะนำอ่านเพิ่มเติม

Image

คอร์สพัฒนาสมองเด็ก Smart Accelerate

โรงเรียนเสริมทักษะพัฒนาสมอง Brain and Life เน้นการเรียนพัฒนาสมองด้วยคอร์สฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความจำ แก้ปัญหาสมาธิสั้นในเด็ก…

Image

คอร์สพัฒนาการวัยเรียน Smart Grown – up

เป็นคอร์สที่ส่งเสริมพัฒนาการวัยเรียน ไม่ได้เป็นแค่การติวเพื่อเพิ่มเกรดในห้องเรียนโดยตรง เป็นโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ กระบวนการคิดและความเข้าใจ…

Image

คอร์สพัฒนาการทำงาน Smart Adult

หากเรามีทักษะของสมองด้านใดด้านหนึ่งที่ไม่ถนัดจะยิ่งส่งผลให้ทักษะการทำงาน หรือการจัดการแก้ไขปัญหาทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร โปรแกรมนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะ…

Image

คอร์สพัฒนาสมองสำหรับผู้สูงอายุ Smart Senior

เป็นโปรแกรมที่ใช้ฝึกสมองผู้สูงวัยเพื่อใช้ในการคิด การฝึกทักษะความจำ แก้โรคความจำสั้น รวมถึงการทำความเข้าใจถึงหลักเหตุผล โดยตัวโปรแกรมเป็นกิจกรรมฟื้นฟูสมอง…